HABER : " HALKA VE DOĞAYA ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR "

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KAMUOYUNA SESLENDİ

" BİLİM VE TEKNİK AYKIRI FAALİYETLER İLE MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

HALKA VE DOĞAYA ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR "

Maden Mühendisleri Odası'nın Basın Açıklamasında;

"Giresun İli Şebinkarahisar İlçesindeki Çinko-Kurşun maden'inde atık barajının yıkılmasıyla meydana gelen ÇevreselFelaket'te İşletmede cevher zenginleştirme tekniği gereği siyanür kullanılmadığı belirtilmektedir."denildi.