wHABER: " ŞEBİNLİ Mustafa efendi türbesi "

ŞEBİNLİ Mustafa efendi türbesi

" Bir zamanlar haberdiler..."

BEŞİKTAŞ SİNAN PAŞA camisinde ŞEBİNLİ Mustafa efendi türbesi

Tarih: 23-09-2008

Görülmesi ve ziyaret edilmesi yerler.On sekizinci asırda . Şebinkarahisar’ da doğdu. İsmi Mustafa Rızaeddin’dir. Babası marangoz olduğu için, Neccarzade veya Dülgerzade denildi .

İstanbul’da yetişen alim ve velilerden. Resulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) aşıklarından idi. Mükemmel bir tahsil gördükten sonra, Celveti şeyhlerinden Fenayi Mustafa Efendiye derviş olmuştu. Daha sonra Edirne’ye giderek orada bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Arabzade Muhammed İlmi Efendiye talebe oldu, hizmet ve sohbetlerinde olgunlaşarak diploma aldı. Beşiktaş’taki Sinan Paşa Camii yanındaki Nakşibendi Tekkesinde şeyh oldu. Otuz sene müddetle burada Hak aşıklarına ilim, feyz ve ışık saçtı. 1746 Muharrem ayında vefat ederek, aynı yerdeki türbesine defnedildi. Divan edebiyatında Resulullah efendimizin mübarek evsafında nat-ı şerif nazmedenlerin en üstünlerinden ve önde gelenlerindendir

Aşıkane söylenmiş nat-ı şeriflerle dolu olan Divan’ı basılmıştır. Yazma nüshaları da çeşitli kütüphanelerimizde bulunmaktadır. Bu şahaserinden başka, Şeyh Muhammed-i Semerkandi hazretlerinin tasavvuf ve tarikatla ilgili bir eserini tercüme ederek Muhtasar-ül-Velaye adını vermiştir. Bu eseri de basılmış olup, kıymetli bilgileri ihtiva etmektedir. Hayatı ve menkibeleri, dervişlerinden Ömer Nüzhet Efendi tarafından yazılmış ve Menkabe-i Evliyaiye fi Ahval-i Rızaiye adı ile basılmıştır. Neccarzade Şeyh Rızaeddin Efendi kuddise sirruh zahir ve batın ilimlerinde mütehassıstı. Yani, İslami ilimlerde, tasavvuf bilgilerinde yüksek bir mertebede idi. Divan’ından Dil bülbül-i şevkın ile nalan olsun Sahn-ı emelim taze gülistan olsun Kandil-i Şebistan-ı hayalim ya Rab Envar-ı cemalinle füruzan olsun .Kendi sahibi olduğu arsa üzerine türbesi yapılan Mustafa efendi , mübarek ramazan ayında ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile dua almaktadır.

haber : Sebinmedya-saditoygar Tarih: 23-09-2008