ÜÇ : " Vilayetlik İsteriz! "

Araştırmacı Yazar ÜNSAL ÇALIK'ın Kaleminden;

" TARİHE IŞIK TUTANLAR "

" PROF.SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL(1957)

Konya seyahatine çıkmış olan devlet ricalinin Akşe-hir'e yakında vilayet olacağını müjdelemesi üzerine Karaman Ereğli hatta Cihanbeyli kazalarından hazan nutukları kesen bir avazenin yükseldiğini gazeteler yazdı.

Vilayetlik İsteriz!

Kazalar halkına bir ağızdan ve yüksek bir sesle tekrarlamaktan çekinmedikleri bu talepte ben bir birleriyle sarmaş dolaş olmuş nice manalar seziyorum. Bakın neler

1-Kazalar halkı hiç şüphe yok geniş çalışma ve kazanç sahası istiyor. Bu hükümetin daha yakın alakası ile kasabalarındaki hayat seviyesinin yükselmesini hedef tutan bir temennidir.

2-Kazalar halkı imkân istiyor. Asırlık bu imkânsızlıkları yığdığı çarpık basık ve çirkin molozlardan kurtulup şirin birer şehirde oturmanın saadetine kavuşmak arzusu istiyor.

3-kasabalar umuyorlar ki vilayet olursa kendi dertleriyle daha yakından meşgul olmak ve hükümet nezdinde nüfuslarını kullanarak mevzii kalkınmayı hızlandıracak mebuslar seçerler ve bunların yardımlarıyla daha çabuk meramlarına kavuşurlar.

Ben o:

Vilayetlik isteriz haykırışmalarına hâkim olduğunu sanıyorum. Fakat yine bu avazelere umumi bir hoşnutsuz-luk havasının sindiğini kabul etmekte lazımdır. Kazaların bütün ümidi vilayet olmağa bağlamaları memleketi köyüyle, nahiyesiyle kaza ve vilayetiyle topyekün ele alan bir kalkınma plan ve programımız bulunmadığına delalet etse gerektir. Yoksa coğrafi iktisadi ve idari bakımdan vilayet haline gelmesi zaruri bulunmayan bir kaza kalkınma nimetinden payını almak için hemen vilayet olmağa neden lüzumlu görsün.

Bence vilayet olmak talebi arz ettiğim sebepler refaha ve ümrana kavuşmak hatta ekmek parasını tedarik etmek gibi gayet tabii ve beşeri arzuların bir an evvel tatmini için tahakkuku istenilen bir palyatif tedbirdir. Eğer memleket sathı dört bucağı ile aynı sevide kalkınma yoluna girmiş olsaydı kazalar halkının alt tarafı bir idari ünite olan vilayetlikle bu kadar gözü olmaması icap ederdi.

SİYAVUŞGİL Yeni sabah

DEMOKRAT ŞEBİNKARAHİSAR

Üstad Sabri Esat Siyavuşgil çok esaslı bir mevzua hem de büyük bir isabetle parmak basmış bulunmaktadır.

Muhterem Dahiliye Vekilimiz Ethem Menderes'in 3 Şubat956 Cuma günü Dahiliye encümeninde yaptığı konuşmadan öğrendiğimize göre halen elde mevcut 33 kazanın vilayet olma talebi var.Bu taleplerin pek çoğu ise coğrafi,iktisadi ve idari bakımlardan vilayet haline gelmesi zaruri bulunmayan kazalardan gelmektedir.

Şebinkarahisar'da vilayet olmak istiyor.Fakat buna ekseri kazalar gibi palyatif bir tedbir olarak değil coğrafi durumu zaruri kıldığı için istiyor.Tarih boyunca vilayet merkezi olarak geldiği için istiyor.Bu bölgede bulunan ve 933 de bir masa başı kararı ile kendisinden alınarak başka merkezlere bağlanan Alucra,Suşehri, Koyulhisar ve Mesudiye'nin de aynı kader yumağı içinde olduğu için istiyor.

09.02.2021 / Yeni Şebinkarahisar "