YMG : " FEDERASYONU TARTIŞALIM "

YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU'NUN KALEMİNDEN

" FEDERASYONU TARTIŞALIM "


"Tarihteki ilk Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 80 nci yıl dönümü, 28 Mayıs 1998 günü kutlandı.
Rusya Çarlığında 1917 yılında kopan büyük Sovyet ihtilalinden sonra bu imparatorluğun istila ettiği birçok ülkede olduğu gibi; Komşu ve kardeş Azerbaycan’da da ulusal bağımsızlık hareketleri ortaya çıktı ve Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Türkiye Cumhuriyetinden beş buçuk yıl kadar önce, ilk Türk Cumhuriyeti kuruldu.
27 Nisan 1920 de bu Cumhuriyet Sovyet rejimine dönüştürülerek, Sovyet Birliğine bağlı bir cumhuriyet olarak yetmiş yıldan fazla yaşadıktan sonra SSCB nin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuştu.

İlk Türkçe gazete, ilk Türkçe opera gibi Türk Dünyasında birçok yenileşme hareketlerine öncülük eden bu kardeş ülkede 19. Yüzyılda Mirza Fethali AHUNDOF tarafından ortaya atılan Latin alfabesine geçiş projesi 1922yılında yaşama geçirilmeye başlanmış, 1926 Bakü Türkoloji kongresinde tüm Türk dilli toplumlarda yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.

Atatürk’ün 1928 de başlattığı ve çok kısa sürede başardığı “TÜRK YAZI DEVRİMİ” nde Azerbaycan da başlayan bu sürecin önemli bir esin kaynağı olduğu kuşkusuzdur.

Yeniden bağımsızlığına kavuşmadan önce iç karışıklıklar ve bir kanlı işgal yaşayan bu ülke, bağımsızlıktan sonra komşu Ermenistan’ın saldırısına uğramış, başta Dağlık Karabağ olmak üzere topraklarının yüzde yirmisi istila edilmiş yurttaşlarının bir milyonu “kaçkın” durumuna düşürülmüştür. Bazı dış saldırılar ve komplolarla tarihin bu ilk Türk Cumhuriyeti parçalanmak istenmektedir.

Öte yandan Avrupa Birliğinden dışlanan ve uluslararası toplumda yalnızlığa itilen Türkiye, en son Kıbrıs’ta şehitlerinin kanı pahasına kurtarılan yavru vatan parçasını terke zorlanmaktadır.

Özellikle Yunanistan odaklı ve Avrupa Birliği destekli politikalara, TC. KKTC ile bir “Ortaklık Konseyi” kurarak federasyon sürecini gevşek ve ürkek adımlarla da olsa başlatmıştır.

Oysa Almanya’nın tutumundan sonra Fransa’nın aldığı “Ermeni Soykırımı” konulu kararda göstermektedir ki, bu süreç hızlandırılmalı ve geliştirilmelidir. Bu genişleme sürecinin doğal ve üçüncü halkası geçtiğimiz 28 Mayısta 80 yaşına basan ilk Türk Cumhuriyeti Azerbaycan olmalı. AC. TC. KKTC. Arasında oluşturulan Ortaklık Konseyinde yerini almalıdır.
Böyle bir sürecin başlaması saldırganlığa cesaret veren dağınıklığa son vererek Kafkas ve Kıbrıs barışına katkı yapacaktır.

Bir eski Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal’ın önerdiği “ FEDERASYONU TARTIŞALIM” çağrısı bir dönem çok konuşulmuştu. Birçok kişi bu çağrıyı bölünme kaygısıyla karşılamıştı.
Ancak açıklamaya çalıştığımız ÜÇLÜ FEDERASYON PROJESİ bölünme değil, demokratik bir bütünleşme önerisidir.

Her üç cumhuriyetin dil hatta lehçe birliği, coğrafi yakınlığı, ekonomik gereksinmeleri, siyasal beklentileri, güvenlik arayışları böyle bir projeyi yararlı. Hatta zorunlu bir duruma getirmektedir.
Böylece demokratik bütünleşme projesini yadırgayabilecek batılı dostlarımıza Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın yakın geçmişte ki başarılı bütünleşmesini anımsatmak yeterli olacaktır.

Böyle bir bütünleşme yurtta barışa bölgede barışa ve dünyada barışa yeni bir ivme kazandıracaktır.

Bu öneriyi ilk kez TESAV ın dış politika ile ilgili bir toplantısında dile getirmiştim. Daha sonra parlamento dışı üç partinin “ÇÖZÜM MECLİSİ” adıyla oluşturduğu ve bazı bağımsız kişi ve kuruluşlarında katıldığı bir platformda yinelemiştim. Dikkat çekmişti. Ama istediğim genişlikte ve derinlikte tartışılmamıştı.

Sanıyorum son aylardaki gelişmeler bu projenin gücünü olumsuz gelişmelere günübirlik ve duygusal tepkilerle yetinen Türkiye’de artık kimse yadsıyamaz.
Evet, yazılı olarak bu projeyi ilk kez GÜLEGÜLE ‘ de sunuyorum.
ve “ FEDERASYONU TARTIŞALIM” diyorum.

Y.Murat GÜZTOKLUSU

GÜLEGÜLE Haftalık Gazete
7-13 AGUSTOS 1998 "