GD : " HAYDİN AŞIYA "

GÜNGÖRMÜŞ DEDE'NİN KALEMİNDEN

" HAYDİN AŞIYA "


"Bu mektup yazma işine pek alışamaduk. Tıfılcuk yine başımın etini yeyi. Vula yavrum ne oldun ne var deyirim. 'Nerde galdı bizim yazular yazmuyacuk mu?' deyin sorıy. Sorıy emme suratı aşşağu inük. 'De haydı Dede diyecekleri demiye başlada heç olmazsa ayda bir tene yazu olsun." deyi.

Selamün Aleyküm cümleten. Heyirli günler, hatırlı ömürler diliyrim. Halımız nasuldur deyin soracak olursanız. Allahın bu gününe şükürler olsun. Bazı havadisleri aldukçama helbetteki üzüliyrük. Neden derseniz, yütürdüğümüz ehbaplarımız, gonu, komşu, içimize bir taş gibi çöken acılarını yaşamak zor geliy. İllet salgunun önünü alalım derken, hala aşu ettürmem deyin inat edenlerimizi gördükçede bir kat daha üzüntülere gark oluyoruz. Diyeceksiniz ki neye aşı olmak istemiyler? Bu fitneciler yok mu bu fitneciler, akılları çeliyler. Yok şeyle olurumuş, yok böyle ederimiş. Allah bildüğü gibi yapsın onları. Tıfılcuk sesleniy yine oradan, ' Anlat Dede anlat bakıyım ki anlıyacaklar mı? " Vula yavrum bir insanın aklı fükrü başkasının cebinde metamudur, alunur satulur mu bu ne demektür. Bu sağluktur. korumadur. hayatta tutmaktur. Ele güne, yalana dolana ganmayın. Bak peşin peşin deyirim. Gedin aşunuzu olun. Etmen eylemen gözünüzü seviyim. Bunun ötesi yok.

Tıfılcuk çok merhemetli canım. mahalledeki enükleri görünce dayanamıy, onları doyurmıyı ehmal etmiy. Guşlar su arıy, onlara su veriy. "Dede" deyi hayvanlara merhemeti olmayanın insana heç olmaz " deyi. Çok doğru deyi Eferüm. Doğaya sahip çıkmak gaden, doğada yaşayanlarada bakmak lazım. O' hayvanların ağzı dili yoktur ki, ben şunu istiyrim desin. Emme velakin gece heç ırahat durmıylar. De yeter artuk deyürük. Gomıylar eyleya bi tike uykuya dalacuk, sahurdan sonra heç susmıylar durmadan üriyler. Ezen sesini duyunca daha yeğin üriyler..herslenüyrük, şu, bu, neyisi idare edüyrük artuk ne yapacuk.

Tıfılcuk sesleniy yine öteden. ' Dede gonuyu sapturma galduğun yerden devam et" deyi. Vula yavrum malum salgun dönemindüyük, doğada yaşayanlardan da bahsedecük ki gonu gündemde olsun. Eyle değülmü ya..

Salgunun yayılmasının önüne ancak aşu ile geçecük. Bunun lamı cimi yok. Bakan deyi ki bu gaden aşu gelecek. Gelecekse de gelsin bir an öncede eyleye çoluk, çocuk hepiside olsun. Tıfılcuk sesleniy 'Dede bu salgunu yayanlara ne diyecük..?" Salgunu yayanlar ağzını burnunu örtmiyenler. Eğerim ki kendini bile bile etrafa yayıysa vebali günahı boynuna. Cenab-ı Allah göriy. Bir başkasının hayatına mal olursa öteki dünya da hesabını o verecek. Bu evden eve gezmeleride bırakın. Eyleya akşamacin kim bülür nereleri geziy dolanıy. Bilemezsiniz. Eğerim ki ufak bir gözden gaçan durum olursa maazallah. Garşundakini düşünmek için maske takılacak. Eğerim ki sende bir şey varsa karşudakine geçmesin deyin. "Ey açuk havada bir şey olmıy deyiler Dede" deyin.. Tıfılcukta lafa garışıy. Yavrum açuk havada bulaşmıy deyiler emme, Damlacuk denilen bir şey vardur. Her açuk havada değil. İnsanların yol güzergahları üzerinde tikkat edeceksin. Havadaki damlacuğu hesaba katacaksın.Kapalı yerlerde aynı havayı devamlı solursan ne olur. Uzun süre galmıyacaksın. Maskeli, mesafeli, az duracaksın.

Tıfılcuk lafa garışmadan edermi. 'Dede deyi onlar senden benden eyi biliyler ille yapmıya gelince yapmıylar.' Ey neydim yapmıylarsa boşa dememişler; "Anlayana sivir sinek saz. Anlamayana davul zurna az"

Tıfılcuk yaz gelince memlekete koşanlar hakkında pek eyi düşünmiy. 'Dede' deyi dışarıdan gelenler çoğalınca vakalar da artar deyiler. Çok doğru söyliy. Eğerim ki kurallar uymıysa helbetteki salgunlar yayulur. Netekim son durumlar heçte eyi değüldü. Bazılarıda derimiş ki 'Ey biz aşu olduk rahatuk " Eyle yağma yoktur. Olduysan oldu. Yinede tedbürü elden bırakmıyacuk. Harfiyen kuralları yerine getürecük. Sakın ha..eyle bir şey yok..Ağzumu, burnuma açarım, yan gelir gezerim..yoktur eyle. Kendünü düşünmiysen, başkasını düşüneceksin.

Yasak yasak bir yere gaden yasak, eğerim ki adam, adam olmuysa yasak neytsin. İnsanın içinde olacak. Sorumluluk sahabı olacak. Vicdanen hareket edecek. Heç bir şeyden korkmıysa allah korkusu olacak. Başkasına zararı dokunacak şekilde davranmıyacak.

Vula yavrum de yeter artuk daral geldi bana. Sonra devam ederük yazmıya..

Tıfılcukta hersleniy. 'Dede' deyi ' Bakıyrım da çabuk daralıysın. Senin dedüklerünü dinlerler belkidim. Eyleya bu gaden çok söylemiye"
Vula yavrum ister dinlesin, ister dinlemesinler. Akullu adam söylenineni dinler, yapar. Akulsuz başın cefasını ayaklar çeker " deyin boşa söylememişler. Her şeyden bir ibret alacaksın. Yaşanılan deneyimler çok büyük örnek. Gören mi bülür, yaşayan mı bülür. Elbette ki yaşayan bülür. Daha heç bir şey demiyrim. Yaşayanlara sorun.

Sevgülü okuyucular yazumuza galduğumuz yerden devam edecük.

Şimdülük Galın sağlucakla. Allaha emanet olun.

Güngörmüş Dede

05 Mayıs 2021 "