ŞEBİNKARAHİSAR'DA CEVİZ HASADI

ŞEBİNKARAHİSAR'DA CEVİZ HASADI

Diğer yerli cevizlere göre Şebinkarahisar'da yetişen, kabuğunun inceliği ve lezzetiyle marka haline gelen,verimli olduğuna işaret edilen ŞEBİN CEVİZİ'nin hasadına başlandı.

Şebin Ceviz Çeşidinin Özellikleri

Şebin ceviz çeşidi Şebinkarahisar İlçesi Kırkgöz mahallesi orijinlidir. Çeşidin orijinindeki ortalama meyve ağırlığı 9,40 g, iç ağırlığı 6,60 g, iç randımanı % 63 ve yağ içeriği ise % 69,40 olarak belirlenmiştir (2). Çeşidin Tokat İli – Niksar İlçesi Ekolojik Şartlarında ise ortalama meyve ağırlığı 11,36 g iç ağırlığı 7,44 g iç randımanı %65,14 ve yağ içeriği ise % 67 olarak saptanmıştır. Niksar Ekolojik koşullarında çeşitte salkımda 2-4 adet meyve ve yan dallarda ise % 30-40 arazında meyve teşekkülü tespit edilmiştir (3).

Şebin ceviz fidanı en çok verim veren yerli cins ceviz fidanlarındandır. Şebinin İnce kabuklu olması, erken meyveye yatması, iç cevizin kabuktan kolay ve bütün olarak çıkması, salkımda en az 2-4 adet meyve bulunması şebin ceviz ağacının önemini arttırmaktadır.İç kurdu, sulama ve güneş yanıklığına karşın oldukça hassastır. Tozlayıcıları Bilecik, Yalova-3’tür.

Ağacı sık dallı olup, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. Kıyı bölgeleri hariç tüm bölgelerde yetiştirilir.

Meyve salkımı 2-4'lü yapıdadır. %30 yan dallarda meyve yapar.

Özellikle geç donların görüldüğü yörelerde ekilmesi tavsiye edilir.

İlkbahar geç donlarından korunmak için emsallerine göre 15-20 gün sonra tomurcuklanıp patlaması çeşidin değerini arttırır.

Meyvesi çok ince kabuklu, kabuk az pürüzlü, meyvesi konik bir biçimdedir. Mat açık kahve renkli olup kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. İçi dolgun olup kabuktan kolay ayrılır.

Eylül ayı sonlarında hasat edilir.

İyi bir meyve tutumu için tozlayıcı olarak Bilecik çeşidi ile birlikte dikilmelidir.