AYRIMCILIĞA KARŞI STK VE YEREL MEDYA İŞBİRLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞTAY GİRESUN' DA YAPILDI

AYRIMCILIĞA KARŞI STK VE YEREL MEDYA İŞBİRLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞTAY GİRESUN' DA YAPILDI

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, Ordu Barosu ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu' nun ortaklaşa hazırladığı, Ayrımcılığa Karşı Sivil Toplum ve Yerel Medya İşbirliği Projesi ile ilgili çalıştayın ikinci ayağı Giresun' da yapıldı.

Giresun/Karadeniz Ekonomik Kalkınma Derneği Zeytinlik Semti' ndeki tarihi binasında gerçekleşen çalıştaya STK temsilcileri ile çeşitli meslek gruplarından temsilciler katıldı.

Finansmanını Türkiye- İsveç Konsolosluğu, Türk- İsveç Birimi' nin sağladığı projenin sunumunu Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aysun Aydın yaptı.

Aydın yaptığı konuşmada, proje faaliyetleri ile ilgili Ordu ve Giresun' da dört başlık halinde üçer çalıştay yapılmasının hedeflendiğini belirterek, bunun Giresun' da düzenlenen ikinci çalıştay olduğunu söyledi.

Aysun Aydın konuşmasında proje ile ilgili şu bilgileri verdi:" Projemizin amacı toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun yüksek yararı ilkesi ve çocukları koruma, AB sürecinde uluslararası sözleşmeler ışığında medyada çocuk ve kadın algısının işlenmesi, ulusal ve yerel medyada nefret söyleminin önlenmesi hedeflenmekte ve bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.Projede ayrıca toplumda cinsiyet eşitliği kavramını yerleştirmek ve medyada kadına, çocuğa yönelik kullanılan şiddet dilinin önlenmesi için kadın örgütleri ile yerel medyanın birlikte hareket etmeleri amaçlanmaktadır"
Aysun Aydın, " Projede hedef kitle olarak Ordu ve Giresun' da kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren STK'ların yönetim kurullarınca belirlenmiş temsilcilerden oluşan toplam 40 kişi ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu' na bağlı iki ilde çalışan yerel medya çalışanlarından 60 gazeteciye, eğitimlerde de de enaz yüz kişiye ulaşılması hedeflenmektedir" dedi.
Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuğba Kontaş Azaklı, çocukluğun tarihi, çocuk hakları ve dezavantajlı çocuklar, Ordu Barosu Avukatı Ayça Odabaş, ulusal ve uluslararası hukukta çocuk hakları, Ordu Barosu Avukatı Birsen Uçar da ulusal ve uluslararası hukukta kadın hakları konulu bilgilendirme yaptılar.
Çalıştayın sonunda bir de atölye çalışması gerçekleştirildi.

Şeb.Ajans:G.Akyol Mutlu