Lebbeyk Allahümme Lebbeyk

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk

Hac veya umreye niyetlenen kimse ihrama girdiği zaman ve daha sonra hac veya umrenin bir takım vecibelerini tamamlayıncaya kadar “lebbeyk zikri”ni okur.

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek.”

“Buyur Allah’ım, buyur! Davetine bütün samimiyetimle icabet ettim! Senin eşin ve benzerin yoktur. Buyur Allah’ım, buyur!

Her türlü övgü sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin. Senin eşin ve benzerin yoktur!”