ÖNCEKİ BAŞKAN ÖZBAY "ŞEBİNKARAHİSARLILAR ESERİNİZE SAHİP ÇIKIN"

ŞEBİNKARAHİSAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÖNCEKİ BAŞKANI AV.HAKAN ÖZBAY ŞEBİNKARAHİSARLILARA SESLENDİ..

 "ŞEBİNKARAHİSARLILAR ESERİNİZE SAHİP ÇIKIN, UZAKTAN KUMANDA İLE OKUL YÖNETİMİ OLMAZ ! "

"Şebinkarahisar'da Giresun'da üniversite kurulmadan önce yüksek okullar kuruldu. Giresun'a üniversite kurulunca Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden ayrıldık ve vilayetimizin üniversitesine bağlandık.Şimdi teknik ve sosyal bilimler olmak üzere iki adet iki yıllık ve bir adet de dört yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulumuz var. Bu yüksek okullar yerleşkesinin bir kampüs haline dönüşmesi , Prof. Dr Mustafa Zahir Bakıcı öncülüğünde Şebinkarahisar hayırsever halkının , Şebinkarahisar Sivil Toplum Kuruluşlarının ve idealist eğitim gönüllülerinin gayretleri ve katkıları ile olmuştur.

Şimdi gelinen noktada halimiz ahvalimiz ortada. Berber tıraş ettikçe saçımızın rengi önümüze düşünce ortaya çıkmaya başladı.

Koruma, kollama , geliştirme içgüdüsü ile sahip çıkmadığınız her şey ilgisiz kalır ve zayıflar. Biz Şebinkarahisarlılar maddi manevi tüm birikimlerimizi aktardığımız ve özel esere gereğince sahip çıkmıyor çıkamıyoruz. Bu okullar ülkemiz yüksek eğitim öğretim tarihinde örnek ve özel bir başarı hikayesidir. Tüm Şebinkarahisarlıların emeği olan bu özel projeye neden gereğince sahip çıkmayız anlamak mümkün değildir. Fakülte hedefini unuttuğumuz gibi mevcudu da korumaktan aciz hale gelmişiz. Bu konularda hiçbir katkısı olmayan , tarlada izi olmayan hazırcı mirasyedilerin ürettiği mazeret ve dedikoduların da kıymeti harbiyesi yoktur.

Giresun Üniversitesinin Sayın Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun göreve geldiği 28 Nisan 2016 tarihinden bu yana bünyesinde iki adet iki yıllık bir adet UBMYO bulunduran ve bir üniversite kampüsü haline gelen okulumuza mezuniyet törenleri dahil hiç bir ziyaret yapma gereği duymayarak okullarımıza bakış açısını fikren ve fiilen ortaya koymuştur.

Sayın Rektör sanırım Sayıştay ziyaretçileri nedeni ile ilçemize yapacağı ziyaretlerini ertelemişlermiş . Eğribel Geçidinde şimdi kar vardır , riske girmesinler inşallah mezuniyette bekleriz. Şu an okullarımızdan bir iki yıllık bir de dört yıllık okulumuzun yönetimleri de 120 km öteden, fiilen Giresun'da yaşayan Sayın Okul Müdürlerimiz tarafından sanal yolla ve uzaktan kumanda ile yürütülmektedir. Ayda bir kez okula gelmekle yüksek okul idare etmek sanırım ülke genelinde tek bizim okullarımızda mevcut. Bu sebeple Giresun Merkezden 120 km ötede dağların ardında kendi halinde ayakta kalma mücadelesi veren bu okulların nasıl bu fiziki yapılara kavuştuğunu bilmeyen okul idarecilerimiz için okullarımızı sanal usulle yönetmek oldukça kolay olsa gerek. Şebinkarahisar'da yaşayıp bu okulların ihtiyaç ve sorunlarını birebir takip ederek okullarımızla ve öğrencilerimizle ilgilenebilecek liyakat sahibi idealist bir akademisyen müdür bulunamaması da enteresan olsa gerek. Meslek Yüksek Okulu veya Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü ayda bir kez okula kontrole gelerek ziyaret yapmak kadar basit bir iş olmasa gerek.Keza bu okulların , okulda çalışan idari veya akademik personelin sorun veya ihtiyaçları veya en önemlisi bu okulda eğitim gören ülkemizin her yanından gelen öğrenci kardeşlerimizin sorun ve ihtiyaçları bu şekilde uzaktan kumanda ile nasıl etkin ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir. Okul Müdürlerinin fiilen sürekli mesai saatlerinde okullarında olmadığı bir akademik kurumda idari ve akademik başarı , verimlilik ve disiplin nasıl temin edilecektir merak ediyorum. Bu hocalarımız fiilen ve fiziken okullarının başında müdürlük yapmadıklarına göre müdürlük özlük haklarından nasıl istifade etmektedirler? Hasılı kelam bu yaşananlar üvey evlat bakış açısının birer yansımasıdır.

Bu şekilde doğan sonuçta da tüm kabahat ve kusur biz Şebinkarahisar'lılarındır.

Bu okulların memleketimiz için ne kadar hayati öneme haiz olduğunu Üniversite Rektörümüz bir yana okul müdürlerine dahi anlatamadıysak şapkamızı önümüze koyup iyi düşünmeliyiz. Hep bahsedilen eski Milli Eğitim Bakanının tabiri ile okullar ve öğrenciler olmasaydı milli eğitim çok iyi idare edilebileceğinden, Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okullarının ve UBYO'larının okul binaları , personeli ve öğrencileri fiilen ve fiziken 120 km ötede olduğu için okul müdürlerimiz okulumuzu çok kolay ve iyi bir şekilde idare edebilmektedirler.Ha unuttum günümüz teknoloji çağında bilim üretilen bir akademik kurumda bu sorunlara da çözüm üretilmiş olabilir. Kolay gelsin. Gün ola hayrola...."

ŞEBİNKARAHİSARIN AJANSI :Gülsen Akyol Mutlu