Al-i imran süresi 53.ayet

Al-i imran süresi 53.ayet

Ali İmran Suresi ishak Danış

200 ayet olan Al-i İmran Suresi, Medine'de nazil olmuştur. Bu sure ismini 33. ayette geçen "Al-i imran" tamlamasından almıştır. Al-i imran, imran ailesi demektir. İmran, Hz. Musa ile Hz.Harun'un babasıdır. Sure, hıristiyanlara ağırlık verilmekle beraber birçok yerde yahudilerle ilgili de hükümler içermektedir. Bu surenin fazileti çok yüksek olmakla beraber, faziletini anlatan birçok sahih hadis de mevcuttur.