Kadın adaylardan siyasette eşitlik talebi

Yerel Siyaset Atölyesine katılan kadın adaylardan

siyasette eşitlik talebi

 Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), yereldeki kadın adayları 2019 yerel seçimlerine hazırlamak üzere düzenlediği Yerel Siyaset Atölyesi Ankara’da gerçekleşti. Atölyeye, Ankara, Eskişehir ve Bursa’dan yerel seçimlerde aday ya da aday adayı olan ve sivil toplum kuruluşlarından 30 kadın katıldı. Katılımcılar, ortak bir açıklama ile siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) yereldeki kadınların siyasete katılımlarını desteklemek amacıyla, 2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde kadın aday ve aday adaylarına yönelik güçlenme atölyeleri düzenliyor. 26-28 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen atölyeye, Ankara’nın yanı sıra Eskişehir ve Bursa’dan farklı siyasal partilerden kadın adaylar katıldı. Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin gözlemci olarak katıldığı atölyede, kadın adaylar ortak bir açıklamaya imza attı.

Yerel Siyaset Atölyesi, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi kapsamında düzenleniyor.

Kadın adaylardan siyasette eşitlik talebi

Atölye kapsamında katılımcılar, siyasi partilere, karar mercilerine, medyaya ve siyasetçilere seslendikleri ortak bir bildiriye imza attı. Kadın adaylar ve sivil toplum temsilcileri, siyasi partilerden kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini istediler. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Ülkemizde kadınların yerel seçimlerde aday olma ve seçilme oranları yok denecek kadar azdır. Seçimlerde aday belirlenmesinden, saha çalışmalarına, seçim sonrası süreçlere kadar kadınlar her türlü şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

Kadınların yerel seçimlerde daha fazla yer alabilmesi için, ayrımcılık yapılmadan karar mekanizmalarının her aşamasında siyasi katılım ve liderliğinin desteklenmesini talep ediyoruz. Seçimlerde aday listelerinin belirlenmesi ve sıralamasında eşit temsil gözetilmesinin gerekliliğine inanıyor, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nun Eşit Temsil temelinde düzenlenmesi hususunda talebimizi yineliyoruz.

Vatandaşlık hakkının anayasal tanımından dayanak alan, kadınlar ve erkekler arasında eşit statü ve eşit temsil talebinin yasal teyidi anlamına gelen Parite (Eşit Temsil), Anayasa değişikliği ve Anayasa’da kadın erkek eşitliğinin sağlanması tartışmaları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, mümkün olan en kısa zamanda Eşit Temsil Yasası’nın (Parite) çıkarılarak yürürlüğe girmesi ve uygulanması gerekmektedir. Yasalar, kadınlar ve erkekler arasında statü ve sonuçlarda eşitliği sağlamaya yönelik olarak kalıcı bir şekilde düzenlenmelidir.

Atölyeye, aday ya da aday adayı olan ve sivil toplum temsilcileri olmak üzere 30 kadın katıldı. Uzmanlar tarafından adaylık süreci, kampanya yönetimi, seçimlere hazırlık gibi konularda eğitimlerin verildiği Yerel Siyaset Atölyesi, kadın adaylara ve sivil toplum temsilcilerine sertifika verilmesiyle sonlandı.

Yerel Siyaset Atölyeleri

“Siyasette Adın Var, Siyasette Kadınlar Var” sloganıyla kadın adayları eğitimlere davet eden Yerel Siyaset Atölyeleri’ne; il ve ilçelerde belediye başkanlıklarına ve belediye meclis üyeliklerine adaylık başvurusu yapmış olan ya da yapacak olan kadınlar başvurabiliyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, adaylık süreci hazırlıkları, seçmenlerle iletişim, kampanya için finansal kaynak yaratma, kampanya yönetimi, seçim kanunları ve siyasette kadına yönelik şiddet gibi konularda bilgi sunuluyor. Üç günlük eğitimde adaylar; seçim sistemi, rolleri ve sorumlulukları üzerine tartışıyor, liderlik becerilerini geliştiriyor, interaktif bir şekilde eğitime katılarak seçime hazırlık yapıyorlar. Eğitimde ayrıca katılımcılara, toplumsal cinsiyet eşitliği ile birlikte kadınların siyasi katılımının ve liderliğinin önemi aktarılıyor.

UN Women kadınların siyasete katılımı için çalışıyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) kadınların yönetim pozisyonlarına eşit olarak katılmaları ve siyasi katılımları için çalışmalar yürütüyor. Yerel Siyaset Atölyeleri, kadınların siyasi katılımını ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetini artırmayı hedefleyen “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi kapsamında hayata geçirildi. Proje, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanıyor.

Proje, kadınların siyasetteki temsil oranlarının düşüklüğüne dikkat çekiyor. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlere göre, belediye başkanlarının %2.8’i, belediye meclis üyelerinin %10.7’si ve il genel meclisi üyelerinin %4.7’si kadınlardan oluşuyor.

Proje, “Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar alma mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması” hedefine yönelik olarak çalışıyor.